19-07-2015

Chuyện anh chồng sợ vợ… vùng lên

Tự hào vì được là người sợ vợ nhất thế gian Sợ vợ cũ của anh, tôi chẳng dám cưới Đàn ông ‘luận’ về cái sự sợ vợ của mình Sợ vợ, chỉ có lợi,…